پرده نمایش

پرده نمایش

گرفتن بهترین از سینما تجهیزات خود را

ماموریت ما این است که برای مشتریان با راه حل های سینما به طور کامل یکپارچه در سراسر هیئت مدیره برای نمایشگاه در هر نقطه در اروپا است. امکان استفاده از بهترین فن آوری برای تجربه سینما در نهایی.

پرده نمایش
برند:
سری ساخت: